Angstbehandling

Mange lever med angst
– uden at være klar over det

Livet er blevet en rutine, hvor undgåelse er blevet en dagligdags ting. Du følger din vante rytme, gør det, du plejer, og alt synes at være okay – eller i det mindste tilsyneladende.

Men under overfladen kæmper du måske med forskellige ubehagelige fysiske symptomer og et tankemylder, der ikke vil stoppe. Bekymringer og grublerier fylder dine tanker non-stop, hvilket kan påvirke din livskvalitet negativt.

Angst har en betydelig indflydelse på livskvaliteten. Den begrænser og hæmmer din evne til at udfolde dig, udvikle selvtillid og sunde, stærke sociale færdigheder, der støtter dit selvværd og troen på dine evner.

Angstbehandling ( både i gruppe & individuel ) er en effektiv tilgang, der kombinerer metoder fra det kognitive, metakognitive og oplevelsesorienterede psykoterapi. Denne tilgang tilbyder en støttende og struktureret indsats, der sigter mod at hjælpe deltagerne med at håndtere og reducere deres angstsymptomer.

Det kognitive aspekt fokuseres der på at identificere og udfordre negative og uhensigtsmæssige tankemønstre. deltageren lærer at genkende og revidere deres negative automatiske tanker, som ofte opretholder angsten. Gennem kognitive teknikker som omstrukturering og tankejournaler, lærer deltagerne at erstatte deres negative tanker med mere realistiske og hensigtsmæssige overbevisninger.

Den metakognitive tilgang fokuserer på at undersøge og ændre deltagerens tankeprocesser og bekymring om bekymring. Deltagerne lærer at genkende deres bekymringscykler og blive mere opmærksomme på deres bekymringstanker uden at blive fanget i dem. Gennem metakognitive strategier som tanke-stop-teknikker og bevidsthedsøvelser, opnår deltagerne en øget kontrol over deres tankeprocesser og reducerer tendensen til overanalyse og bekymring.

Den oplevelsesorienterede tilgang fokuserer på at udforske og forstå de underliggende følelser, der kan bidrage til angst. Gennem øvelser og eksperimenter i gruppen, som fokuserer på kropsopmærksomhed, mindfulness og emotionel udforskning, hjælpes deltagerne med at opdage og forstå de underliggende årsager til deres angst. Dette giver dem mulighed for at opleve og bearbejde deres følelser på en mere adaptiv måde.

Azadeh er den varmeste og dygtigste psykoterapeut. Hun har fra start lyttet åbent og fordomsfrit til min historie og givet mig redskaberne til at håndtere og udfordre min angst. Jeg kan derfor sige i dag, at jeg er angstfri og kan holde oplæg og andet, der er angstprovokerende. Jeg kommer til at savne Azadeh og vil altid vælge hende igen, hvis jeg skulle få brug for det.

           Kristina, 27 år

Angstgruppe Teen2024

8. – 10. klasse

Teenageårene kan være en tid med store forandringer og udfordringer for en teenager. Samtidig kan angst have en betydelig indvirkning på deres liv og daglige oplevelser.

Angst kan påvirke en teenagers evne til at håndtere skolearbejde og præstationer. Den konstante bekymring og frygt for at fejle kan gøre det svært for dem at fokusere og koncentrere sig i klasseværelset. Det kan føre til dårligere skolepræstationer, stress og frustration.

Kontakt mig

Angstgruppe Ung2024

18 – 21 år

Overgangen fra teenageårene til voksenlivet er en spændende, men også udfordrende tid for den unge. På dette tidspunkt skal de træffe vigtige beslutninger om uddannelse, karriere og uafhængighed, samtidig med at de skal håndtere de mange forventninger, der er forbundet med at blive voksen. Angst kan have en betydelig indflydelse på denne overgang og påvirke forskellige aspekter af en ungs liv.

Kontakt mig

Angstgruppe Voksen2024

22 – 29 år

Angst kan have en betydelig indvirkning på voksne. I denne fase af livet står man over for mange udfordringer og overgangsperioder, såsom at etablere en karriere, tage ansvar for økonomi og øge selvstændigheden. Angst kan gøre disse udfordringer endnu mere overvældende og have indflydelse på forskellige aspekter af en voksens liv.

Læs mere her

Et trygt rum

At være tryg i et angstforløb er et afgørende kriterium for at opnå gavn og vækst. Når du føler dig tryg, kan vi skabe et rum, hvor du kan åbne op, dele dine tanker, følelser og erfaringer uden frygt eller bedømmelse.
Har du derfor spørgsmål til forløbet og gruppen eller ønsker at afklare om vores kemi passer sammen, så kontakt mig.

Hvis du skriver til mig, så tilstræber jeg at vende tilbage inden 24 timer.