Viden om angst

Hvad er angst?

Angst er en naturlig og normal reaktion, som de fleste mennesker oplever i visse situationer. Angst er en følelse af indre uro, frygt eller bekymring, der kan opstå som en reaktion på truende eller stressende situationer.

Mens en vis grad af angst kan være gavnlig og hjælpe os med at være opmærksomme og forsigtige i visse situationer, kan det også blive problematisk, når det bliver overdrevet, langvarigt eller ude af proportioner i forhold til den aktuelle trussel. Når angst begynder at påvirke en persons daglige funktion, forhold og livskvalitet, kan det betragtes som en angstlidelse.

Der er forskellige typer angstlidelser, herunder generaliseret angstlidelse (GAD), paniklidelse, social angstlidelse, fobier og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).
Symptomer på angst kan omfatte:

 1. Følelse af uro eller nervøsitet
 2. Øget hjertebanken eller hjertebanken
 3. Rysten eller rysten
 4. Sveden
 5. Svimmelhed eller svaghed
 6. Koncentrationsproblemer
 7. Søvnproblemer
 8. Irritabilitet
 9. Bekymringsfulde tanker

De mest almindelige angsttyper

Abnorm separationsangst / En abnorm angst for adskillelse, særligt koncentreret om én af forældrene og i mindre grad den anden.

Agorafobi /  angst ved menneskemængder, offentlige steder, færden alene, færden uden for hjemmet, særligt alene.

Socialangst / frygt for at blive genstand for andres kritiske blikke, opmærksomhed, mening om en, angst for at opføre sig pinligt, lave fejl mv.

Enkeltfobi / frygt for særlige genstande eller begivenheder – dyr, højde, flyvning, tandlæger, eksamen o.lign.

Helbredsangst – sygdomsangst / Angst for at fejle noget alvorligt, en livstruende sygdom. Hvad nu hvis lægen overser det? Stor opmærksomhed, selvfokus på kroppens fysiske symptomer, uregelmæssigheder og fornemmelser. Tænker meget over livskvaliteten.

Panikangst / Pludselige, ekstremt ubehagelige anfald, der udvikler sig i løbet af få minutter / frygt for at dø, miste selvkontrol, blive sindssyg. Kan opstå alle steder uden varsel. Også om natten. Efterfølgende tilbagevendende bekymring om, hvad det skyldes. Panikangst kan føre til agorafobi.

Generaliseret angst /  vedvarende overdreven ængstelighed, anspændthed, bekymringstendens over for dagligdagens begivenheder og problemer, katastrofetanker om alt muligt – verden føles utryg og farlig.

OCD / tvangstanker, ideer, forestillinger og tvangshandlinger, der ikke kan kontrolleres, selvom man ved, de er urealistiske. Erkendes som egne tanker og handlinger (tilskyndelser, indefra)

Akut belastningsreaktion / udsættes for exceptionel svær fysisk eller psykisk belastning.

PTSD belastningsreaktion / Post Traumatisk Stress Syndrom – en angsttilstand, der opstår efter livstruende, svært belastende oplevelser som naturkatastrofer, krig, overfald, overgreb, o.lign. Tilbagevendende oplevelse af traumet i flashbacks, påtrængende erindringer, mareridt.

Tilpasningsreaktion / Kendt traume eller belastning indenfor den sidste måned

Angst-Symptom-Spørgeskema

ASS-skema bruges af psykiater, psykologer og læger – Det er et spørgeskema, der kan benyttes som et led i diagnostik og kontrol af behandling af angst.

Skemaets spørgsmål omhandler de hovedområder, som hyppigst er ramt ved de forskellige angsttilstande.
det er vigtigt, at du nøje overvejer din tilstand gennem hele denne 2 ugers periode og forsøger at give din bedste vurdering af hele perioden indenfor hvert af spørgsmålene.

Hvor stor en del af tiden har du de sidste 2 uger…

 • Været nervøs, anspændt eller følt indre uro?
 • Været meget bekymret over selv de mindste ting i din dagligdag?
 • Være nødt til at undgå visse ting, steder eller aktiviteter, fordi de er angstprovokerende?
 • Haft tilløb til angstanfald (panik)?
 • Haft egentlige angstanfald (panikangst)?
 • Haft gentagende ubehagelige tvangstanker, du ikke kan få ud af hovedet?
 • Være nødt til at kontrollere alt, hvad du gør, eller gentage de samme handlinger igen og igen?
 • Været meget genert, fx når du spiser eller taler, mens andre ser på dig?
 • Haft tilbagevendende tanker eller erindringer om en meget voldsom oplevelse?
 • Haft svært ved at udføre dine daglige aktiviteter pga. disse symptomer?

Skemaet svares ud fra følgende kriterier:

 • Hele tiden = 5 / Det meste af tiden = 4 / Lidt over halvdelen af tiden = 3 / Lidt under halvdelen af tiden = 2 / Lidt af tiden = 1 / På intet tidspunkt = 0

Hvor retter du din opmærksomhed hen?

Angst er en følelse, der ofte opstår, når vi fokuserer vores opmærksomhed på noget, der bekymrer os. Det kan være fremtiden, den nærmeste fremtid eller fortiden.

Når angsten dukker op, er det sjældent en reaktion på nutiden. Medmindre vi står over for en umiddelbar fare, som f.eks. en løve, giver det ikke mening at reagere med angst i øjeblikket. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor vores tanker og følelser er rettet, og om de er baseret på aktuelle eller forestillede trusler.

Kognitiv adfærdsterapi
Ved at anvende kognitiv adfærdsterapi, kan du målrettet arbejde med at omstrukturere negative, automatiske tanker og overbevisninger, hvilket resulterer i en reduktion af angstniveauet, så det bliver mere håndterbart.

Gennem terapien udvikler du evnen til at tænke mere realistisk, hvilket hjælper dig, når du udsættes for udfordrende situationer og udfordrer angstens virkelighed.

Desuden lærer du også at håndtere bekymringer og følelser på en mere konstruktiv måde, hvor kognitiv adfærdsterapi spiller en central rolle i denne proces.

Metakognitiv terapi
Ved at engagere dig i metakognitiv terapi, kan du arbejde med at forstå dine egne erkendelsesprocesser – din bevidste viden om, hvordan dine tanker fungerer, og hvilke styrker og svagheder de har. Dette vil hjælpe dig med at bryde ud af tankernes gentagne mønstre og tankespiraler.

I metakognitiv terapi er fokus rettet mod din bevidsthed om, hvad du tænker, og hvordan du forholder dig til dine egne tanker.

Det er vigtigt at forstå, at din hjerne konstant producerer tanker, og det er noget, du ikke kan kontrollere. Men ved hjælp af metakognitiv terapi kan du lære at styre, hvor meget opmærksomhed og betydning du giver disse tanker.

Metakognitiv terapi indebærer primært øvelser og teknikker, der hjælper dig med at blive mere opmærksom på dine egne tanker og lære at håndtere dem på en mere konstruktiv måde.

Kroppen husker
Vores krop husker overvældende og voldsomme oplevelser, kontroltab og traumatiske begivenheder – det er en del af vores menneskelige design, og sådan fungerer det.

Når vi har oplevet overvældende begivenheder, har vi brug for anerkendende, nærværende og medfølende samtaler for at bearbejde og forstå vores følelser.

Det er vigtigt at erkende, at du ikke kan ændre fortiden, da den allerede er sket. Men du har muligheden for at arbejde terapeutisk med den og på den måde afslutte dit forhold til den. Ved at lære at rumme de følelser, der er gemt i din krop, kan du mærke dem, undersøge dem og udtrykke dem på en sund måde.

Her anvendes primært eksistentiel psykoterapi og korttidsterapi, der er designet til at hjælpe dig med at forstå dig selv og dine reaktioner på livets udfordringer.

Indledende samtale

En indledende samtale før et angstgruppeforløb er vigtig for at skabe tillid og afklare forventninger. Det giver mulighed for at sikre at deltagerne kan drage fordel af angstgruppeforløbet og forstå individuelle behov og mål.

Desuden hjælper det med at opbygge en positiv gruppedynamik og sikre et vellykket og givende forløb.